DEN VÄRSTA MATERIALIST LÄNGTAR EFTER-

EN ANLEDNING ATT FINNAS

Socialismens fall innebar slutpunkten på en period som misslyckats eftersom den byggde på en rationell grundinställning - människan kördes över för SAKENS skull. Sekulariserade kulturer håller inga skiftningar heliga. Heliga betyder att vara hel. Respekten för livet avtog i samma takt som av-andligandet skedde. Vi befinner oss mitt i det fragmentariska skedet - var och en måste plocka ihop delarna till en helhet. Det behövs en känslomässig grund i botten för att kunna bygga vidare. Verksamheten i Konstens Hus ska hjälpa oss tillämpa paradigmskiftet inom oss själva och därigenom gestalta det omkring oss i samhället. Dagens vetenskap är självbekräftande. Det är självklart att man inte kommer fram till något resultat som stör den rådande världsbilden eftersom man inte ställer de rätta frågorna. Nobelpristagaren Wolfgang Pauli försökte på 1800-talet att på ett vetenskapligt sätt förena materia och psyke istället för att göra en uppdelning.

Det finns en irrationell sida i tillvaron som vi inte vill erkänna men som likt förbannat finns där. Vårt västerländska samhälle tillämpar en dualistisk syn som delar upp istället för att hela, t ex gott - ont, man - kvinna, osv. Det är isvårt att bygga ett människovärdigt samhälle på en sådan grund. Vi behöver hitta nya begrepp kring gamla grundläggande värden. Allt innehåller sin motsats. Din största svaghet är samtidigt din största styrka. I folkkulturerna fanns en förståelse för detta. Här i norden fanns de gamla symbolerna Livgivare och Död i förening. Att besjäla handlar om att släppa fram tomrummet där magin finns - att arbeta intuitivt och irrationellt. Konstens roll är att göra det tydligt att vi tillhör ett större sammanhang. Konstens mål är att uppenbara det ojordiska livet som döljer sig i allting - att slå sönder livets spegel så att vi får se varat i ansiktet. Att ge en synlig form åt livet bakom tingen, det symboliska uttrycket för en värld bortom medvetandet.