MOTSATSER FÖDER RUM

 

Konstens Hus förkroppsligar den unika kraften i en tid som gjort allting utbytbart. Verksamhetens syfte är ett värnande om alla individers frihet och rättfärdighet att få vara unika. LÅT andra få vara annorlunda - HELA i sig själva. Som biologiska varelser är vi väldigt egocentriska, men samtidigt extremt sociala.

 

Genom att ta tillvara på olikheterna och skapa en balans mellan motsatserna utvidgas det sociala rummet för alla.

- både det egna och det gemensamma utrymmet växer. Att släppa in andra, annorlunda människor är alltid förknippat med rädsla, vilken situation det än gäller…privat eller offentlig. Den tendens vi ser idag med en upptrappning av rasmotsättningar mellan svenskar och invandrare har sin grund i rädsla.

Rädsla kommer av att vi har svårt att handskas med det vi upplever som främmande. Men det är bara främmande om man marginaliserar och osynliggör det. Om man istället gör tvärtom - låter olikheterna bli synliga genom kulturyttringar, vilket skedde i Södertälje under 70-talet, så mobiliseras en mycket dynamisk kraft som är uppbygglig och som dessutom genererar kapital för regionen i och med att människor dras till kulturoaser likt utsvultna varelser. Detta har vi ju sett ett färskt exempel på i form av Kulturnatten på Öland. Eftersom det är i synnerhet Islam som tycks framstå som mest hotfull bland de s k främmande elementen så koncentrerar vi oss på att skapa förutsättningar för fruktbara möten mellan svensk kultur och Islam.

Vi kan ordna Orientfestivaler på Öland i samarbete med Ozan Sunar chef för Södra Teatern och Academia Arabesca - nordiskt kulturcentrum i Marrakech - med musikframträdanden, magdans, poesiaftnar… den rigida hållningen gentemot främmande element förförs av sagoberättandet…efter 1001 nätter kan ett inre bröllop komma till stånd mellan ett du och ett jag, mellan manligt och kvinnligt, mellan svenskt och Orientaliskt.

 

Vi ska gräva djupt i vår egen och andra kulturer och hitta etiska värden vi kan stå för. Det är mycket viktigt att hitta samtalet så att olikheterna inte leder till sönderslitningar. Sverige ska bli en punkt mellan de två världshalvorna, där våra egna traditioner och kunskaper återspeglas genom möten med andra kulturer och via mötet med Öst förstärks vår nationella självkänsla. Detta ger verklig styrka åt en nation. I mötet med Öst har vi t ex berikats med kunskapen akupunktur -en icke-rationell kunskap som fyller ett tomrum i väst med innehåll. Kineserna har lätt för att ta till sig folkmedicin OCH den västerländska parallellt med varandra. Att tillämpa BÅDE OCH är problematiskt för västerlänningar eftersom vi sitter fast i det dualistiska tänkandet. Det västerländska samhället har kommit bort ifrån det synfält där konst och vetenskap var en helhet.

Målsättningen med verksamheten är att vidga syn- och sinnesfältet. Att hitta en balans mellan det linjära och det spirala tänkandet.

Bild/gestaltning ska jämföras med ord/teori -det är önskvärt att delge nya bilder till läsare, något som man kan hänga upp informationen på. I Konstens Hus ska en grundläggande forskning bedrivas, där varje process är sin egen. Det går inte att skaffa sig en metod för hur man skapar själ i något. Detta är ett långsiktigt arbete, en fri forskning som inte har krav på sig att löna sig. Det är viktigt att börja om från början - att sätta igång med en ny verksamhet på ett sådant sätt att det blir en verklig begynnelse VARJE GÅNG för att man alltid ska kunna se med friska ögon. Olika forskningsgrenar möts. Forskningen har en tvärvetenskaplig inriktning. Man undersöker olika begrepp/områden; konstnärerna sätter ihop delarna till en helhet. Detta är en forskning som gör att helheten blir större än summan av delarna. I verksamhetsprogrammet för Konstens Hus ingår att bygga upp nätverk med andra institutioner och verksamheter som står i korsningen mellan natur och kultur, mellan dåtid och framtid, mellan utländskt och svenskt.